سرنوشت

آیا سرنوشت انسان به دست خودش رقم می خورد؟

آیا سرنوشت انسان به دست خودش رقم می خورد یا نه؟

آگاهی بر این که خالق وقایع زندگی خود هستید از روز تولد در وجود شما نهفته بوده است. در واقع این آگاهی چنان اساسی بوده که هرگاه کسی سعی در ممانعت شما از مسیر دلخواه داشت بلافاصله احساس مخالفت در شما بیدار می شد.

ازدابتدای تولد این خواسته از وجود شما بوده که سرنوشت زندگیتان را خود رقم بزنید و از قضا این خواسته در وجود شما بسیار نیرومند بود اما هنگامی که با جامعه یکی شدید، همان تصویری را پذیرفتید که دیگران برای آینده و زندگی شما رقم زدند. اما هنوز در وجود شما این آگاهی وجود دارد که خالق سرنوشت خود هستید و آزادی مطلق احساس تجربیات شماست و سرنوشت تان را بطور مطلق خود رقم می زنید. هیچ گاه از این که کسی دیگر به شما بگوید چه بکنید خوشتان نمی آید. هیچ گاه مایل نیستید که کسی شما را از خواسته ها و سرنوشت درونیتان منصرف کند. اما در طول زمان با فشار کسانی که دور و برتان هستند و تصور می کنند که راههای رفته را بهتر از شما می شناسند دست از تصمیم خود مبنی بر راهی که دوست دارید برمی دارید. اغلب می بینید برایتان گوش کردن به توصیه ی دیگران در مورد آینده تان راحت تر است از این که سرنوشت تان را خود رقم بزنید و در این روند، آزادی کامل خود برای رقم زدن سرنوشت تان را از دست می دهید. گر چه این آزادی هنوز در بطن وجود شما نهفته است اما پیروی از نظر دیگران و دست برداشتن از تمایل درونی، برخلاف جریان طبیعی وجودِ شما و خلاف مسیر روحِ شماست.

هیچ کس نمی تواند سرنوشت شما را رقم بزند

شما آزادید ، همیشه آزاد بوده اید و آزاد خواهید بود که مسیرتان را خود انتخاب کنید. اگر دیگران به جای شما مسیر زندگیتان را انتخاب کنند هیچ گاه از زندگی راضی نخواهید بود. در اصل برای دیگران ممکن نیست که مسیر زندگی شما را مشخص کنند. هنگامی که با نیروهای ابدی و قوانین کائنات به هماهنگی و توازن رسیدید،آنگاه شادی خلاقیت ، که در توصیف مادی نمی گنجد در انتظار شماست زیرا خالق سرنوشت خود هستید.

شما موجودی هستید جاودانی در قالبی مادی

شما موجودی هستید جاودانه که به دلایلی شگفت انگیز برگزیده شده اید تا در تجربیات زندگی مادی شرکت کنید. زندگی بر روی این سیاره همانند سکویی است که می باید برای شما فرصت خلاقیتهای بخصوصی را فراهم کند.  گاهی اوقات اجازه می دهید که ذات حقیقی شما در شما جریان یابد و گاهی اوقات اجازه نمی دهید. این کتاب برای آن نوشته شده که همیشه اجازه دهید ذات حقیقی شما در شما جاری شود و با خود واقعیتان که از خدا سرچشمه می گیرد ارتباط برقرار کنید. با انتخاب آگاهانه ی مسیر افکارتان، می توانید در ارتباط دایم با انرژی خالق، یعنی خدا باشید و در نتیجه همه چیز را خوب و شاد ببینید.

سعادت کامل اساس جهان شماست

سعادت پایه و اساس این جهان است. سعادت به سوی شما و در شما جاری است. فقط می باید به آن اجازه ی جریان بدهید. درست مثل هوایی که تنفس می کنید، می باید آرام بگیرید و وجودتان را به روی آن باز کنید و بگذارید در وجود شما جاری شود.

آیا می دانید چه جریانی از سعادت به سوی شما جاری است؟ آیا می دانید چه هماهنگی از وقایع و حوادث به سود شما در جریان است؟ آیا می دانید خلقت این عالم و این سیاره با تکامل تجربیات شما پیوند دارد؟ می دانید چقدر مبارک و کاملید و چطور همه ی اجزای وجودتان در هماهنگی هستند؟ می خواهیم بدانید. می خواهیم از برکت وجود خود آگاه شوید و به دنبال دلایل آن بگردید. اگر به ما فرصت بدهید آن را در هر لحظه از زندگیتان به شما نشان خواهیم داد. آن را در عواطف شما، در موقعیتها، و چیزهای زیبای اطرافتان آشکار می کنیم، آن را در هماهنگی وقایع، اتفاقات و همکاری انسانهایی که به طرزی شگفت انگیز سر راهتان سبز می شوند تا وقایع به نفع شما به گردش در آید، آشکار می کنیم.  حرکت رو به جلو شما ناگزیر است. باید چنین باشد. کاری نمی توانید بکنید مگر آن که رو به جلو بروید. اما به این جهان نیامده اید تا درخواست کنید که به جلو بروید. این جایید تا شادی بیکرانی را تجربه کنی.

 

برگرفته شده از کتاب بخواهید به شما داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *