بذرت را کجا می کاری؟

معرفی کتاب بذرت را کجا می کاری؟

کتاب فوق العاده عالی بذرت را کجا می کاری؟ اثر جان گوردون،داستانی بینظیر و آموزنده و جذاب برای کسانیست که احساس هدفمندی،اشتیاق و شادمانی بیشتر

اثر مرکب از دارن هاردی

کتاب اثر مرکب

کتاب اثر مرکب بی شک یکی از بهترین و موثرترین کتاب ها در زمنیه موفقیت و بهبود فردی است که توانسته زندگی بسیاری از انسان

معرفی کتاب تئوری انتخاب

معرفی کتاب تئوری انتخاب

معرفی کتاب تئوری انتخاب نوشته دکتر ویلیام گلاسر    آیا از اینکه به خواسته های تان نرسیده اید،مقصر را دیگران می دانید؟ نمی توانید از