هشت روش برای خوب زیستن _ ذهن خلاق

هشت روش برای خوب زیستن

اگر هدفتان این است که زندگی کنونی خودتان را کمی بهتر بکنید باید کارهایی انجام بدهید که تا به حال انجام نداده اید و اگر

6 کلید موفقیت

شش کلید موفقیت چیست؟

برای بهره مند شدن از کلید موفقیت ،استعداد یا ژن خوب بودن لازم نیست،بلکه تعهد دادن و پایبند بودن به تعهد داده شده لازم است.

چگونه شاد زندگی بکنیم؟ | میلاد علیزاده_آموزش توسعه فردی

چگونه شاد زندگی بکنیم؟

شاد زیستن باید از درون سرچشمه بگیرد و هیچ کسی و هیچ چیزی نمی تواند ما را شاد بکند و این ما هستیم که انتخاب