دوره رفع خجولی و کم رویی

بعد از شرکت در این دوره آموزشی شما می توانید:

» کنترل زندگی خودتان را به دست بگیرید

» به دیگران اجازه نخواهید داد تا به زندگی شما شکل بدهند!

» خواهید دانست که چه چیزی حق شماست و چطور باید برای رسیدن به آن تلاش کنید

» کمتر چیزی می‌تواند شما را ناراحت کند

» به ترس های خودتان غلبه خواهید کرد

» با خجولی و کم رویی برای همیشه خداحافظی خواهید کرد

اگر تصمیم جدی گرفتید که می خواهید خجولی را برای همیشه کنار بگذارید،در این دوره شرکت بکنید!

149.000 تومان