39.000 تومان

این پکیج شامل سابلیمینال مسیج های زیر می باشد

سابلیمینال مسیج کاهش وزن

سابلیمینال مسیج یادگیری سریع

سابلیمینال مسیج شادی نا محدود

سابلیمینال مسیج ببخش و رها شو

سابلیمینال مسیج انرژی نامحدود

سابلیمینال مسیج حسادت ممنوع

برنامه ریزی ذهن

39.000 تومان