مهندسی باورهای ذهنی

»مخاطبان:کسانی که می خواهند به صورت بنیادین باورهای ذهنی خودشان را در تمامی جنبه ها تغییر بدهند!
»جنس محصول:فایل صوتی
»تعداد فایلها:15 فایل صوتی
»فرمت فایلها:MP3 دانلودی
»مدت زمان کلی فایلها:245 دقیقه
»قیمت:190 هزارتومان

49.000 تومان