دوره جامع مهندسی زندگی

در این دوره آموزشی جامع یکبار برای همیشه یاد میگیرید که:

»چگونه مثل افراد موفق فکر بکنید و مثل آنها به موفقیت و ثروت برسید!
»اصول حرفه ای هدفگذاری و برنامه ریزی قدم به قدم را یاد میگیرید!
»یاد می گیرید که چگونه در عرض یک ساعت کارهای چهار ساعت را انجام بدهید!
»چگونه عملگرا باشید و کار درست را در زمان درست خودش انجام بدهید
»چگونه به صورت حرفه ای عادت های خودتان را تغییر بدهید

با ثبت نام در سایت 500 هزار تومان اعتبار خرید دوره مهندسی زندگی را دریافت بکنید!

690.000 تومان