[row h_align=”center”]

[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

[title style=”center” text=”دانلود فایل های صوتی ارتباط موثر حرفه ای” tag_name=”h2″ color=”rgb(28, 111, 184)”]

[section label=”Pricing Table 3″ bg_color=”rgb(245, 247, 251)” padding=”60px”]

[row_inner label=”Pricing Boxes” style=”small” col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” h_align=”center” padding=”30px 10px 30px 10px”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

پنجم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/Relationship/file5.mp3″]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

چهارم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/Relationship/file4.mp3″]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

سوم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/Relationship/file3.mp3″]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

دوم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/Relationship/file2.mp3″]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

اول

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/Relationship/file1.mp3″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

 

یک پیشنهاد بسیار ویژه برایتان دارم!

[ux_image id=”8164″ width=”50″]

قیمت محصول:149000تمان

فقط با 59600 تومان

[button text=”سفارش این محصول با تخفیف 60 درصدی” color=”success” radius=”10″ expand=”0″ link=”https://zehnekhalag.ir/E60″]

بعد از شرکت در این دوره آموزشی شما می توانید:

کنترل زندگی خودتان را به دست بگیرید

به دیگران اجازه نخواهید داد تا به زندگی شما شکل بدهند!

خواهید دانست که چه چیزی حق شماست و چطور باید برای رسیدن به آن تلاش کنید

کمتر چیزی می‌تواند شما را ناراحت کند

به ترس های خودتان غلبه خواهید کرد

با خجولی و کم رویی برای همیشه خداحافظی خواهید کرد

اگر تصمیم جدی گرفتید که می خواهید خجولی را برای همیشه کنار بگذارید،در این دوره شرکت بکنید!

[button text=”سفارش این محصول با تخفیف 60 درصدی” color=”success” radius=”10″ expand=”0″ link=”https://zehnekhalag.ir/E60″]

[/col]

[/row]