در جستجوی خوشبختی

فیلم در جستجوی خوشبختی

فیلم در جستجوی خوشبختی بر اساس زندگی نامه کریس گاردنر میلیاردر آمریکایی تهیه شده است.دوران کودکی کریس گاردنر پر از فقر و ناامید و اعتیاد