رشد فردی در کسب و کار

رشد فردی در کسب و کار

رشد فردی در کسب و کار برای پیشرفت و موفقیت کاری بسیار موثر است، به همین دلیل در این مقاله به بررسی این ویژگی و

بزرگترین حسرت انسان قبل از مرگ چیست؟ | میلاد علیزاده_آموزش توسعه فردی

بزرگترین حسرت قبل از مرگ چیست؟

بزرگترین حسرت قبل از مرگ چیست؟در این راستا خانم برونی ویر یک پرستار استرالیایی بود که سالیان سال در بخشی که مربوط به بیماران وخیم

کتاب استارت موفقیت

کتاب استارت موفقیت

استارت موفقیت نیازمند حرکتِ مستقل و خودآغازگرانه ماست نه به حرکت وابسته به دیگران. برای همین است که افراد موفق می‌خواهند مثل یک فرد رهبر

پادکست راز اصلی موفقیت چیست؟ | میلاد علیزاده_آموزش توسعه فردی

پادکست راز اصلی موفقیت

در پادکست راز اصلی موفقیت به این موضوعات می پردازیم که چه عاملی باعث می شود که یک فردی در زندگی اش به موفقیت های