باور چیست و چگونه واقعیت زندگی ما را می سازند؟| میلاد علیزاده_آموزش توسعه فردی

باور چیست و چه اهمیتی دارد؟

باور چیست و چه اهمیتی دارد؟باور های یکی از مهمترین دلایلی است که مشخص می کند ما در چه جایگاهی باشیم و در چه شرایطی

آیا قانون جذب واقعیت دارد؟ آیا قرآن قانون جذب را تایید می کند؟|ذهن خلاق_میلاد علیزاده

آیا قانون جذب واقعیت دارد؟

آیا قانون جذب واقعیت دارد؟ آیا می توانیم صرفا با فکر کردن به خواسته های خودمان دست پیدا بکنیم؟ آیا افکار ما دارای فرکانس است؟

بهترین جملات تاکیدی مثبت که هر روز باید تکرار شود ! | ذهن خلاق-میلاد علیزاده

504 جمله تاکیدی مثبت

جملات تاکیدی مثبت یکی از روش هایی است که می توانیم از طریق آن به ضمیر ناخودآگاه خود نفوذ کنیم و آن را دوباره برنامه