[title style=”bold-center” text=”جدید ترین پادکست های ذهن خلاق” icon=”icon-play”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner style=”small” v_align=”middle”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”7396″]

[/col_inner]
[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

4.خواب ابرقدرت شماست!

شاید این توصیه را شنیده باشید که می گوید وقتی شما مردید،وقت برای خوابیدن،زیاد خواهید داشت!چرا این توصیه یک توصیه کشنده محسوب می شود؟ و چرا نباید تحت هر شرایطی خواب خودمان را کم بکنیم؟و چرا موضوع خواب اینقدر مهم و حیاتی است؟….

[divider width=”0px” height=”8px”]

[button text=”دانلود پادکست” radius=”99″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”http://dl.zehnekhalag.ir/podcast/podcast_4.mp3″]

[/col_inner]

[/row_inner]
[divider align=”center” width=”709px” height=”2px”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner style=”small” v_align=”middle”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”7360″]

[/col_inner]
[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

3.عامل اصلی موفقیت چیست؟

چه عاملی باعث می شود که یک فردی در زندگی اش به موفقیت های خیلی زیاد می رسد ولی یک شخصی نمی تواند حتی به کوچکترین اهدافی که تعیین می کند،دست پیدا بکند؟در واقع زیربنای موفقیت شخصی چیست و چه عاملی افراد موفق را با افراد ناموفق متمایز می کند؟…

[divider width=”0px” height=”8px”]

[button text=”دانلود پادکست” radius=”99″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”http://dl.zehnekhalag.ir/podcast/podcast_3.mp3″]

[/col_inner]

[/row_inner]
[divider align=”center” width=”709px” height=”2px”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner style=”small” v_align=”middle”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”7238″]

[/col_inner]
[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

2.راز موفقیت یک شبه در چیست؟

آیا می شود که در یک شبه ثروتمند شد و به موفقیت ها و خواست های دلخواه خودمان دست پیدا کرد؟آیا می شود که ره صد ساله را در یک شب سپری کرد؟بله می شود،فقط به شرطی که از مهمترین قانون طبیعت پیروی کرد!…

[divider width=”0px” height=”8px”]

[button text=”دانلود پادکست” radius=”99″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”http://dl.zehnekhalag.ir/podcast/second_podcast.mp3″]

[/col_inner]

[/row_inner]
[divider align=”center” width=”709px” height=”2px”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner style=”small” v_align=”middle”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”7218″]

[/col_inner]
[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

1.پیش به سوی ترسها!

همه انسان ها رویایی در ذهنشون دارند و دوست دارند که یک روزی به رویای خودشون دست پیدا بکنند.و تنها عاملی که بین انسان ها و رویاهاشون فاصله می ندازه و اجازه نمیده که به همدیگه برسند،ترسها هستند و ترسها …..

[divider width=”0px” height=”8px”]

[button text=”دانلود پادکست” radius=”99″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”http://dl.zehnekhalag.ir/podcast/first_podcast.mp3″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]